man and woman playing on body of water

Negociere vs compromis în cuplu

0 4 minute 1 an

Prin compromis, în fapt, pierd ambii parteneri. Negocierea, în schimb, presupune căutarea unei căi de mijloc care să aducă mulțumire și satisfacție ambilor parteneri. În vin în minte cele patru virtuți cardinale ale lui Platon: cumpătarea, dreptatea, curajul și înțelepciunea. Negocierea este calea de mijloc care implică activarea celor patru virtuți. Negocierea presupune un grad ridicat de flexibilitate preocupare onestă față de celălalt. Negocierea înseamnă să-ți pese de cuplu, nu această nouă entitate numită „noi”. Prin negociere ambii parteneri știu că sunt respectați, că principiile nu le sunt încălcate și că se ține cont de emoția și sentimentele lor.

CĂTĂLIN STANCIU